Bransamentul, in cazul in care nu-l aveti (inseamna ca la acea curte sau imobil nu au fost trase gaze pana in prezent) se incepe astfel:

 

Pasul 1.
Completarea unei cereri de acces la sistemul de distribuţie al gazelor naturale.

Acte necesare:

 • Copie CI (buletin) al persoanei/lor din actul de proprietate
 • Copie act proprietate teren-casa legalizat la notar
 • Copie autorizatie construire legalizata la notar (pentru constructiile noi)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (pentru constructiile noi)
 • Fisa corpului de proprietate (pentru constructiile noi)
 • Declaratie notariala ca se despagubesc investitorii initiali ai conductei, legalizata la notar
 • Declaratie notariala ca terenul si imobilul nu fac obiectul nici-unui litigiu, legalizata la notar
 • Planuri cu retele edilitare 1:500; 1:2000 (cu stampile originale)
 • Cerere acord acces (vezi modelele)

Dupa plata contravalorii bransamentului si emiterea-semnarea contractului de racordare gaze naturale trebuiesc (de la primarie):

 • extras carte funciara – original
 • ortofotoplan – original

Modele:

 • Cerere de acces pentru persoane fizice; (descarca)
 • Cerere de acces pentru persoane juridice;  (descarca)
 • Adeverinta de acces pentru asociaţii de proprietari; (descarca)
 • Cerere de acces pentru asociaţii de proprietari; (descarca)

 

Pasul 2.
Stabilirea soluţiei tehnice de racordare

În baza cererii dumneavoastră un reprezentant Distrigaz Sud Reţele va vizita lucrarea la adresa solicitata de dumneavoastra si va stabilii:

 • soluţia tehnică optimă de racordare;
 • valoarea estimativă a lucrării şi actele necesare.

 

Pasul 3.
Racordarea branşamentului în conducta existentă pe strada

În maxim 30 de zile veti primii prin posta:

 • cererea de racordare
 • schiţa cu soluţia tehnică de alimentare

In baza acceptului dumneavoastra, ce consta in semnarea propunerii comerciale si a schitei cu solutia de alimentare si in expedierea acestora catre societatea Distrigaz, prin posta, va va transmite:

 • contract racordare( în 2 exemplare)
 • nota de plată( tarif racordare)

Veti transmite la Distrigaz Sud Retele:

 • contractul de racordare semnat
 • dovada plăţii

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către societatea Distrigaz sau de către o societate parteneră după obţinerea Autorizatiei de construire pentru branşament (ce presupune obtinerea unui certificat de urbanism si a altor avize), emisă de Primarie.

 

Pasul 4.
Punerea în funcţiune a bransamentului de gaze

Punerea în funcţiune a branşamentului va avea loc  după recepţia lucrării de executie a bransamentului de către Distrigaz Sud Reţele.

 

Tarif estimativ de racordare(pentru lungime de 7 metri de carosabil) TVA inclus

Zonă verde sau pământ 1250 – 1500 RON
Piatră 1300 – 1550 RON
Asfalt sau beton 1650 RON
Asfalt peste beton 1450– 1700 RON

Aceste instalatii pot fi mai complexe si putem stabili o solutie sau un pret doar dupa o vizita la locatie si o discutie in amanunt cu beneficiarul. De aceea, daca doriti o oferta sau o solutie de racordare, va rugam sa ne contactati.