Consumatorul are obligatia sa intretina instalatia de gaze. Aceasta constă in efectuarea următoarelor operaţiuni:

 • controlul eventualelor scăpări de gaze;
 • supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;
 • verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;
 • revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 10 ani.

In cazul cand consumatorul solicita o verificare tehnica (la 2 ani) sau o revizie tehnica ( la 10 ani), fie ca a fost instintat de operatorul SD, fie ca a realizat ca este necesara aceasta verificare/revizie, trebuie sa fie pregatit cu:

 • Proiectul tehnic al instalatiei de gaze (in cazul in care nu-l are, completeaza Cererea de eliberare acte si noi o depunem la operatorul SD. In urma acestei cereri, consumatorul va primii in termen de 30 zile prin posta, actele solicitate;
 • Verificarea tehnica presupune si controlarea intregii instalatii, de la regulatorul de gaze, pana la consumatori. Aceasta presupune accesul instalatorului autorizat in vederea verificarii instalatiei;
 • O factura de gaze (acolo sunt trecute codul de abonat, numele abonatului, etc.);

La ce trebuie sa va asteptati in urma unei verificari sau revizi la instalatia de gaze:

a) Instalatia de gaze, cu cat este mai veche, cu atat este mai plina de “surprize”. In urma verificarii etanseitatii conductei, cu detectorul de gaze, sau cu spuma de sapun, pot aparea scapari de gaze. Acestea trebuiesc urgent reparate. Locurile cele mai frecvente unde apar aceste pierderi de gaze in instalatie sunt:

 • la robinetii tip cana – acestia trebuie inlocuiti, nu reparati.
 • la racordurile flexibile de la aragaz , centrala sau instant. Racordurile, din montaj, poate sa fi fost rasucite si aceste sa cedeze in timp (se fisureaza), sau garniturile lor au imbatranit si nu mai etanseaza.
 • la imbinarile conductei (coturi, teuri, mufe, robineti, suduri etc.) Aceste reparatii se fac prin demontarea conductei pana la piesa defecta si apoi refacerea ei.

b) Majoritatea ne-am schimbat tamplaria de la ferestre cu una perfect etansa. Prin tamplaria veche intra aer de afara in bucatarie. Aerul acesta a fost calculat si chiar a fost scris acest lucru in memoriul tehnic al proiectului de gaze. El trebuia sa asigure necesarul de aer pentru arderea flacarii la aragaz. Noile reguli, cer montarea unei grille de acces aer, in partea de jos a peretelui exterior din bucatarie unde aveti montat aragazul si montarea unui detector de gaze.

c) Gazele arse produse de aragaz, se strang in partea de sus a tavanului. Acestea trebuie sa iasa afara, printr-o grila. Hota, trage o parte a gazelor arse, restul se duc tot spre tavan. Inainte de modernizarea casei, toti aveam o grila ( se face la montarea gazelor). In cazul in care nu mai este, aceasta trebuie facuta.

d) Centrala termica trebuie autorizata la fiecare 2 ani.

e) In cazul in care aveti consumatori pe gaze racordati la cosuri de fum, acestea trebuiesc curatate anual.

f) Aragazul, pliata, sau cuptorul poate sa aiba defectiuni, arderea sa nu mai fie buna, sau robinetii de inchidere ai acestora sa nu mai tina.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare  constă in efectuarea următoarelor operaţiuni:

 • verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;
 • verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;
 • verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;
 • verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;
 • demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;
 •  verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;
 • verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;
 • verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;
 • verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.

Se efectuează şi verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în:

 • efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;
 • efectuarea probei de rezistenţă la presiune, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări;
 • efectuarea probei de etanşeitate la presiune, a întregii instalaţii.

Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie şi în următoarele situaţii:

 • după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale.

 

Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează, după caz, în:

 •  Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 19;
 • Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 20;
 • Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 21;
 • Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 22.

Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:

 • să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice;
 • să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice,  completate, semnate şi stampilate.

Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie  tehnică se păstrează, în câte un exemplar, la:

 • consumator;
 • operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare;
 • operatorul SD;
 • furnizorul de gaze naturale.

Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.

După remedierea / înlocuirea instalaţiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune.

 • Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.
 • Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.
 • Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în  procesul verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.

Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. se efectuează pe baza şi cu  respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizată de operatorul SD, existentă la operatorul SD şi / sau la consumator.

Repunerea în funcţiune a instalaţiilor după efectuarea reviziei tehnice, după repararea unei defecţiuni şi / sau întreruperea accidentală, se face numai după verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armăturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.
La întreruperea accidentală a furnizării gazelor naturale, consumatorii trebuie să închidă robinetele de pe conductele de alimentare şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare.
Punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezenţa reprezentanţilor operatorului SD şi, după caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

 Nota *  In cazul firmei noastre, exista un protocol cu SC Distrigaz Sud pentru punerea in functiune a instalatiei de gaze, fara prezenta operatorului SD (aici operatorul SD reprezinta SC Distrigaz Sud)

Persoane juridice

Persoane juridice

Autorizații