Verificarea tehnica periodica a centralelor termice
Aceasta activitate este definita de prescriptia tehnica ISCIR PT A1 – 2010, ca fiind o activitate desfasurata periodic, odata la un interval de 2 ani, revizie centrala termica, pentru a se constata daca microcentrala termica satisface conditiile de functionare indeplinind astfel cerintele de asigurare a sigurantei si securitatii.

           Revizie centrala termica
Se poate efectua numai de catre persoane juridice autorizate de ISCIR si se executa numai asupra unor microcentrale care au fost deja autorizate sa functioneze, dupa ce au fost puse in functiune ( PIF ), avand in vedere urmatoarele operatii:

 • se constata existenta „Livretului aparatului”, care trebuie sa se afle in posesia detinatorului sau utilizatorului; livretul este documentul de identificare a microcentralei precum si de evidenta a tuturor reviziilor tehnice precum si a reparatiilor la care aceasta a fost supusa de-a lungul perioadei de utilizare, incepand de la prima punere in functiune si pana la scoaterea definitiva din uz;
 • se verifica integritatea aparatului precum si respectarea conditiilor initiale de instalare;
 • se executa operatii de curatire a aparatului (microcentralei), daca este cazul;
 • se efectueaza verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator;
 • se face analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise;
 • se face verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;
 • se efectueaza verificarile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul aparatului precum si in instructiunile producatorului.

           Aparatele la care s-a efectuat verificarea tehnica periodica se inregistreaza in „Registrul de evidenta a aparatelor in supraveghere”. Inregistrarea se va face de catre personalul tehnic de specialitate, responsabil cu verficarea tehnica in utilizare a aparatelor (RVT), nominalizat in autorizatia ISCIR a persoanei juridice pentru verificarile tehnice in utilizare.

In functie de rezultatele obtinute in urma efectuarii verificarii tehnice periodice responsabilul cu verficarea tehnica in utilizare a aparatelor va consemna unul din urmatoarele calificative:

 • ADMIS, si ca urmare aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu conditia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere livrate de producator si a prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT A1 – 2010.
 • RESPINS, daca microcentrala nu indeplineste conditiile de punere in functiune si conform reglementarilor tehnice in vigoare, se interzice functionarea acesteia in continuare.

           Activitatile mentionate mai sus sunt reglementate de prevederile legii nr.64/21.03.2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

           In scopul functionarii in conditii de siguranta, instalatiile sub presiune si aparatele consumatoare de combustibil precum si componentele acestora se supun regimului de autorizare si de verificare tehnica, potrivit prevederilor legii mentionate mai sus.

            Legea nr.64 precizeaza faptul ca ,,introducerea pe piata, punerea in functiune si/sau utilizarea instalatiilor si echipamentelor care intra sub incidenta acestei legi sunt admise numai in conditiile stabilite de aceasta’’

           Daca instalatiile si echipamentele de mai sus sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare si verificare tehnica daca prin aceasta cerinta nu aduce atingere directivelor europene aplicabile , transpuse prin reglementari tehnice.

           Trebuie subliniat faptul ca Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), este organul de specialitate al administratiei centrale, cu personalitate juridica , responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor care fac subiectul prezentului articol.

            Legea nr.64/2008 precizeaza urmatoarea semnificatie pentru autorizare, care reprezinta activitatea de evaluare si atestare efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura activitatile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarilor tehnice in utilizare, precum si reviziile, reparatiile, lucrarile de intretinere, operatiunile de sudare si deservire a instalatiilor sau echipamentelor se realizeaza de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile stabilite de prescriptiile tehnice aplicabile si prezenta lege.

          De asemenea prin autorizare de functionare, legea defineste acordul emis de catre ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de instalatii sau echipamente, dupa caz, stabilit  prin hotarare a guvernului, in scopul atestarii faptului ca o instalatie (sau un echipament) indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pusa ( pus) in functiune in conditii de siguranta.

In cuprinsul aceleiasi legi sunt evidentiate si obligatiile si responsabilitatile detinatorilor sau utilizatorilor de instalatii sau echipamente si anume:

 • sa solicite si sa obtina autorizarea functionarii;
 • sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia sau echipamentul este utilizata (utilizat) in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de catre persoane autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice aplicabile.

           Legea pe care o prezentam cuprinde in acelasi timp si un capitol de infractiuni si contraventii care precizeaza urmatoarele:

,,Art. 21. – Constituie infractiune, se intocmeste dosar penal si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu sanctiune / amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei, mentinerea / repunerea in functiune a instalatiilor / echipamentelor, dupa ce a fost oprita sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 22. – (1) Efectuarea uneia dintre activitatile prevăzute la art. 8 alin. (1), fara autorizatie indiferent de circumstante , constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:

a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau se  acorda o sanctiune / amenda  de la 30.000 lei la 100.000 lei, activitatile neautorizate privitoare la instalarea, constructia sau montajul instalatiilor/echipamentelor in sectorul nuclear;
b) cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati privitoare la punerea în functiune, exploatarea, modificarea instalatiilor/echipamentelor în sectorul nuclear.
(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 23. – (1) Scoaterea neautorizata din funcţiune, in totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranta şi control instalate în conditiile legii, la instalatii / echipamente, fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Daca fapta prevăzută la alin. (1) este savarsita din culpa, se intocmeste dosar penal si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei;

(3) Efectuarea verificarilor tehnice la instalatiile / echipamentele prevazute în anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizarii de functionare de catre persoane ce nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se sanctioneaza cu amenda penala de la 30.000 lei la 100.000 lei.’’